به وب سایت پیشکسوتان دو و میدانی کشور خوش آمدید

درباره ما

انجمن پیشکسوتان دو و میدانی کشور با هدف حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان دو  و میدانی و خانواده محترم آنان در سال 1397 به عنوان نهاد مردمی به ثبت رسیده و هیئت مدیره آن متشکل از : آقایان ابراهیم نوح نژاد ، مجید کیهانی ، محمد وجدان زاده ، حسین غلامی ، مرتضی خورشیدی  و سرکار خانم مریم صدارتی بوده و مدیریت عامل به عهده آقای تیمور غیاثی به مدت 2 سال می‌باشد.