به وب سایت پیشکسوتان دو و میدانی کشور خوش آمدید

عضویت در انجمن پیشکسوتان دو و میدانی چه مزایایی برای من دارد ؟

با عضویت در انجمن پیشکسوتان از بسته های حمایتی از قبیل بیمه تکمیلی و تخفیفات امکانات رفاهی در شهرستان محل اقامت و شرکت در مسابقات کشوری و بین المللی بهره مند خواهید شد.